Cách khởi động Windows 11 ở Chế độ an toàn

Bài viết này, KingNCT sẽ giải thích cách khởi động Windows 11 trong Chế độ an toàn thông qua Windows Recovery Environment (WinRE), bao gồm cách truy cập WinRE thông qua một Windows khởi động lại cách truy cập nếu bạn không thể đăng nhập vào Windows và cách truy cập nếu bạn thậm chí không thể truy cập màn hình đăng nhập Windows 11.

 • Từ Windows 11: Nhấp vào Bắt đầu > Power > giữ sự thay đổi + bấm Khởi động lạiđể truy cập Môi trường khôi phục Windows.
 • Tắt máy tính của bạn trong khi Windows đang khởi động nhiều lần sẽ mở Môi trường phục hồi Windows.
 • Khi ở trong WinRE: khắc phục sự cố > Tùy chọn nâng cao > Cài đặt khởi động > Khởi động lại; nhấn 4, 5hoặc 6để khởi động lại ở Chế độ an toàn.
 • Từ Windows 11: Nhấp vào Bắt đầu > Power > giữ sự thay đổi + bấm Khởi động lạiđể truy cập Môi trường khôi phục Windows.
 • Tắt máy tính của bạn trong khi Windows đang khởi động nhiều lần sẽ mở Môi trường phục hồi Windows.
 • Khi ở trong WinRE: khắc phục sự cố > Tùy chọn nâng cao > Cài đặt khởi động > Khởi động lại; nhấn 4, 5hoặc 6để khởi động lại ở Chế độ an toàn.

Cách khởi động Windows 11 ở Chế độ an toàn

Nếu máy tính của bạn hiện đang hoạt động đủ tốt để bạn có thể mở và điều hướng các menu, bạn có thể khởi động Chế độ An toàn từ Menu Bắt đầu bằng cách giữ phím shift khi nhấp vào khởi động lại. Điều đó sẽ khiến máy tính của bạn khởi động lại và mở Môi trường khôi phục Windows, đây là một menu đặc biệt cung cấp quyền truy cập vào các công cụ sửa chữa và khắc phục sự cố, bao gồm tùy chọn khởi động ở Chế độ an toàn.

Dưới đây là cách Khởi động Windows 11 ở Chế độ An toàn:

 1. Nhấn vào Bắt đầu biểu tượng trên thanh tác vụ của bạn.
  Cách khởi động Windows 11 ở Chế độ an toàn
  Cách khởi động Windows 11 ở Chế độ an toàn

 2. Nhấn vào Power biểu tượng.A2 StartWindows11inSafeMode annotated 29a5dad0b0a2492882164293b40206e3

 3. Đẩy và giữ Sự thay đổisau đó nhấn vào Khởi động lại.A3 StartWindows11inSafeMode annotated cd2eabf7967e402db009296b50d78c5e

 4. Máy tính của bạn sẽ khởi động lại và tải Môi trường khôi phục Windows. Khi màn hình đó xuất hiện, nhấp vào khắc phục sự cố.A4 StartWindows11inSafeMode annotated b3c0f21c8c9347768077e8e694f7b38c

 5. Nhấp chuột Tùy chọn nâng cao.A5 StartWindows11inSafeMode annotated f2e31d38698f4cfbbd649bbe8e2c1ca0

 6. Nhấp chuột Cài đặt khởi động.
  Khởi động Windows 11 an toàn
  Khởi động Windows 11 an toàn

 7. Nhấp chuột Khởi động lại.
  Khởi động Windows 11 an toàn
  Khởi động Windows 11 an toàn

 8. Máy tính của bạn sẽ khởi động lại lần nữa.
  Cách khởi động Windows 11 an toàn
  Cách khởi động Windows 11 an toàn

  Khi màn hình Startup Settings xuất hiện, nhấn 5 cho Chế độ An toàn với Mạng. Bạn cũng có thể nhấn 4 đối với Chế độ an toàn không có kết nối mạng hoặc 6 cho Chế độ an toàn với Dấu nhắc lệnh.

  Bạn cần nhấn các phím vật lý trên bàn phím trong bước này vì bạn không thể nhấp vào màn hình.

 9. Máy tính của bạn sẽ khởi động lại ở Chế độ an toàn.

Cách khởi động Windows 11 ở Chế độ an toàn từ màn hình đăng nhập

nếu bạn không thể đăng nhập vào Windows vì một số lý do và bạn cần vào Chế độ an toàn, bạn có thể làm như vậy từ màn hình đăng nhập. Phương pháp này hoạt động tương tự như phương pháp trước nhưng quá trình này được bắt đầu từ màn hình đăng nhập thay vì menu Bắt đầu. Điều đó có nghĩa là bạn có thể sử dụng phương pháp này nếu bạn quên mật khẩu hoặc đang gặp một số vấn đề khác khi đăng nhập vào Windows.

Đây là cách truy cập Chế độ an toàn của Windows 11 từ màn hình đăng nhập.

 • Nhấn vào Power biểu tượng.
 • nhấn và giữ Sự thay đổisau đó nhấn vào Khởi động lại.
 • Máy tính của bạn sẽ khởi động lại trong Môi trường khôi phục Windows.
 • Để khởi động lại vào Chế độ an toàn, hãy điều hướng đến khắc phục sự cố > Tùy chọn nâng cao > Cài đặt khởi động > Khởi động lại.
 • Khi màn hình Startup Settings xuất hiện, nhấn 4, 5hoặc 6để bắt đầu Chế độ an toàn, Chế độ an toàn với kết nối mạng hoặc Chế độ an toàn với Dấu nhắc lệnh.

Cách khởi động Chế độ an toàn của Windows 11 từ Cài đặt

Nếu bạn gặp sự cố khi vào Chế độ an toàn bằng phương pháp shift + khởi động lại, nhưng bạn có thể đăng nhập vào Windows và truy cập Cài đặt, bạn có thể buộc khởi động lại vào Môi trường khôi phục Windows theo cách đó.

Đây là cách khởi động Chế độ an toàn của Windows 11 từ Cài đặt:

 • Mở Cài đặtvà bấm Hệ thốngC1 StartWindows11inSafeMode annotated 97518c31a3cd4fdeb4233d2d1ae12b4c

  Nhấn phím cửa sổ + Tôihoặc nhấp chuột phải Bắt đầu trên thanh tác vụ và chọn Cài đặt.

 • Cuộn xuống trong Cài đặt hệ thống và nhấp vào Sự hồi phục.C2 StartWindows11inSafeMode annotated c9ef3c1ab1c64e6daccede56321c13be

 • Định vị Khởi động nâng cao và bấm vào Khởi động lại ngay bây giờ.C3 StartWindows11inSafeMode annotated df6808a127e54c539aac14af1aa0b36a

 • Máy tính của bạn sẽ khởi động lại trong Môi trường khôi phục Windows.
 • Để khởi động lại vào Chế độ an toàn, hãy điều hướng đến khắc phục sự cố > Tùy chọn nâng cao > Cài đặt khởi động > Khởi động lại.
 • Khi màn hình Startup Settings xuất hiện, nhấn 4, 5hoặc 6để bắt đầu Chế độ an toàn, Chế độ an toàn với kết nối mạng hoặc Chế độ an toàn với Dấu nhắc lệnh.

Cách khởi động Chế độ an toàn của Windows 11 nếu Windows không khởi động

Nếu Windows không khởi động hoặc hiển thị màn hình trống hoặc đen hoặc chuột và bàn phím của bạn không hoạt động, thì có vẻ như đó là một nguyên nhân đã mất. Tuy nhiên, Windows 11 vẫn cho phép bạn truy cập Môi trường khôi phục Windows trong tình huống như vậy, vì nó được thiết kế để tải vào chế độ khôi phục sau nhiều lần thử không thành công. khởi động thông thường.

Đây là cách khởi động Chế độ an toàn của Windows 11 nếu màn hình màu đen:

 • Giữ nút nguồn trên máy tính của bạn cho đến khi nó tắt.
 • Nhấn nút nút nguồn một lần nữa để bật máy tính của bạn.
 • Khi bạn thấy Windows đang khởi động, thường được biểu thị bằng logo của nhà sản xuất hoặc logo Windows, hãy nhấn và giữ nút nút nguồn cho đến khi thiết bị của bạn tắt lại.
 • Bật lại máy tính.
 • Khi Windows bắt đầu khởi động, nhấn và giữ nút nút nguồn cho đến khi máy tính tắt trở lại.
 • Bật lại máy tính.
 • Máy tính sẽ khởi động vào Môi trường khôi phục Windows, nơi bạn có thể khởi động lại vào Chế độ an toàn bằng cách điều hướng đến khắc phục sự cố > Tùy chọn nâng cao > Cài đặt khởi động > Khởi động lại.

Theo Microsoft, chỉ mất hai lần gián đoạn để khởi chạy WinRE, nhưng thời gian có thể khó khăn. Bạn có thể phải ngắt quá trình khởi động Windows ba hoặc bốn lần.

 • Khi màn hình Startup Settings xuất hiện, nhấn 4, 5hoặc 6để bắt đầu Chế độ an toàn, Chế độ an toàn với kết nối mạng hoặc Chế độ an toàn với Dấu nhắc lệnh.

Cách thoát Chế độ an toàn trong Windows 11

Chế độ An toàn được thiết kế để chỉ khởi chạy khi bạn chọn nó từ Môi trường Phục hồi Windows. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ có thể thoát khỏi Chế độ an toàn và quay lại chế độ bình thường bằng cách tắt máy tính hoặc chọn tùy chọn khởi động lại từ menu nguồn.

Nếu như Windows đã được đặt để luôn khởi động vào Chế độ an toàn sử dụng Cấu hình Hệ thống, thì bạn sẽ cần sử dụng phương pháp này để ngừng khởi động vào Chế độ An toàn.

Nếu bạn gặp sự cố khi thoát Chế độ an toàn trong Windows 11, hãy thử điều này:

 • Nhấn phím cửa sổ + rsau đó gõ msconfig và bấm OK.E1 StartWindows11inSafeMode annotated afa5365660aa45deab0faab26cba6899

 • Nhấn vào khởi động chuyển hướng.E2 StartWindows11inSafeMode annotated 9a94faecf02641c5b4a77aa5d393e73a

 • Dưới Tùy chọn khởi độnghãy đảm bảo rằng khởi động an toàn hộp không được kiểm tra.E3 StartWindows11inSafeMode annotated 9e8a0c1281d84da3800de202091a8ea2

 • Nhấp chuột OK.E4 StartWindows11inSafeMode annotated 5e996c972dc4461b82fec598a9ff0b23

 • Khởi động lại máy tính của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để khởi động Windows 10 ở Chế độ an toàn?

Bạn làm theo quy trình tương tự trong Windows 10. Mở tệp Bắt đầu menu, rồi bấm vào Power. Lựa chọn Khởi động lại trong khi giữ Sự thay đổi và máy tính sẽ khởi động lại ở Chế độ An toàn.

 


Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Truyền Thông KingNCT

Website: https://kingnct.vn

Email: Info@kingnct.vn

Phone: 0899478838

0899478838