Core Web Vitals là gì? Tại sao yếu tố này quan trọng với SEO

Core Web Vitals đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất của trang web. Chúng là một tập hợp các chỉ số mà Google sử dụng để đo lường trải nghiệm người dùng trên các trang web. Hãy cùng KingNCT tìm hiểu về Core Web Vitals ngay trong bài viết sau đây.

Core Web Vitals là gì?

Core Web Vitals là một tập hợp các chỉ số đo lường hiệu suất của trang web, bao gồm thời gian tải trang, khả năng tương tác và tính ổn định của bố cục. Các chỉ số này được Google coi là quan trọng đối với trải nghiệm người dùng trên trang web và từ tháng 6 năm 2021, chúng đã trở thành một trong những yếu tố xếp hạng trong kết quả tìm kiếm của Google.

Core Web Vitals là bộ chỉ số dùng để đánh giá hiệu suất của trang Web
Core Web Vitals là bộ chỉ số dùng để đánh giá hiệu suất của trang Web

Việc cải thiện Core Web Vitals có thể giúp các chủ sở hữu trang web cải thiện trải nghiệm người dùng, tăng thứ hạng tìm kiếm và thu hút nhiều khách hàng hơn.

Có ba Core Web Vitals chính:

 1. Largest Contentful Paint (LCP): Đây là thời gian cần thiết để nội dung chính lớn nhất trên trang web tải và hiển thị. Nội dung chính lớn nhất thường là hình ảnh hoặc văn bản lớn nhất trên trang.
 2. First Input Delay (FID): Đây là khoảng thời gian giữa khi người dùng tương tác với trang web và khi trang web phản hồi. Các tương tác phổ biến bao gồm nhấp vào liên kết, nhấn nút hoặc nhập văn bản vào trường.
 3. Cumulative Layout Shift (CLS): Đây là mức độ thay đổi bố cục của trang web khi tải. Thay đổi bố cục có thể gây khó chịu cho người dùng và làm cho trang web khó sử dụng.

Để tìm hiểu sâu hơn về từng loại Core Web Vitals, xin hãy cùng chúng tôi đi sâu hơn ở những nội dung tiếp theo bên dưới..

Largest Contentful Paint (LCP)

Largest Contentful Paint (LCP) là một chỉ số hiệu suất trang web đo lường thời gian cần thiết để nội dung chính lớn nhất trên trang web tải và hiển thị. Nội dung chính lớn nhất thường là hình ảnh hoặc văn bản lớn nhất trên trang.

LCP là một trong ba Core Web Vitals, được Google coi là các chỉ số quan trọng nhất để đo lường trải nghiệm người dùng trên web. Các chỉ số Core Web Vitals khác là First Input Delay (FID) và Cumulative Layout Shift (CLS).

LCP - Largest Contentful Paint (Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất): Đo lường thời gian mà trang web mất để hiển thị phần tử lớn nhất cho người dùng.
LCP – Largest Contentful Paint (Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất): Đo lường thời gian mà trang web mất để hiển thị phần tử lớn nhất cho người dùng.

Một LCP tốt là dưới 2,5 giây. Nếu LCP của bạn cao hơn 2,5 giây, bạn có thể mất khách truy cập và doanh thu.

Có một số điều bạn có thể làm để cải thiện LCP của mình, bao gồm:

 • Tối ưu hóa hình ảnh của bạn
 • Sử dụng các tệp hình ảnh có kích thước nhỏ hơn
 • Tải các tệp hình ảnh theo cách trì hoãn
 • Sử dụng JavaScript và CSS hiệu quả hơn
 • Tối ưu hóa bố cục trang web của bạn

Bạn có thể sử dụng các công cụ như Google PageSpeed Insights và Lighthouse để kiểm tra LCP của mình và tìm cách cải thiện nó.

Dưới đây là một số ví dụ về LCP xấu:

 • Trang web tải chậm với nhiều hình ảnh lớn
 • Trang web có nhiều JavaScript và CSS không cần thiết
 • Trang web có bố cục phức tạp

Dưới đây là một số ví dụ về LCP tốt:

 • Trang web có hình ảnh được tối ưu hóa
 • Trang web tải nhanh với ít JavaScript và CSS
 • Trang web có bố cục đơn giản

Cumulative Layout Shift (CLS)

Cumulative Layout Shift (CLS) là một chỉ số hiệu suất trang web đo lường mức độ thay đổi bố cục của trang web khi tải. Thay đổi bố cục có thể gây khó chịu cho người dùng và làm cho trang web khó sử dụng.

CLS là một trong ba Core Web Vitals, được Google coi là các chỉ số quan trọng nhất để đo lường trải nghiệm người dùng trên web. Các chỉ số Core Web Vitals khác là Largest Contentful Paint (LCP) và First Input Delay (FID).

CLS - Cumulative Layout Shift (Lệch chỗ nguyên tắc tích lũy): Đo lượng dịch chuyển bất ngờ của các phần tử trên trang web trong quá trình tải.
CLS – Cumulative Layout Shift (Lệch chỗ nguyên tắc tích lũy): Đo lượng dịch chuyển bất ngờ của các phần tử trên trang web trong quá trình tải.

Một CLS tốt là dưới 0,1. Nếu CLS của bạn cao hơn 0,1, bạn có thể mất khách truy cập và doanh thu.

Có một số điều bạn có thể làm để cải thiện CLS của mình, bao gồm:

 • Tối ưu hóa hình ảnh của bạn
 • Sử dụng các tệp hình ảnh có kích thước nhỏ hơn
 • Tải các tệp hình ảnh theo cách trì hoãn
 • Sử dụng JavaScript và CSS hiệu quả hơn
 • Tối ưu hóa bố cục trang web của bạn
 • Sử dụng các công cụ như Google PageSpeed Insights và Lighthouse để kiểm tra CLS của bạn và tìm cách cải thiện nó.

Dưới đây là một số ví dụ về CLS xấu:

 • Trang web có nhiều hình ảnh lớn
 • Trang web có nhiều JavaScript và CSS không cần thiết
 • Trang web có bố cục phức tạp

Dưới đây là một số ví dụ về CLS tốt:

 • Trang web có hình ảnh được tối ưu hóa
 • Trang web tải nhanh với ít JavaScript và CSS
 • Trang web có bố cục đơn giản

Một số cách cụ thể để cải thiện CLS bao gồm:

 • Sử dụng các tệp hình ảnh có kích thước nhỏ hơn và sử dụng hình ảnh WebP thay vì JPEG hoặc PNG.
 • Tải các tệp hình ảnh theo cách trì hoãn, nghĩa là chỉ tải chúng khi cần thiết.
 • Sử dụng JavaScript và CSS hiệu quả hơn, chẳng hạn bằng cách sử dụng các tệp nhỏ hơn và tối ưu hóa mã của bạn.
 • Tối ưu hóa bố cục trang web của bạn, chẳng hạn bằng cách sử dụng các lưới và các phần tử có chiều rộng và chiều cao cố định.
 • Sử dụng các công cụ như Google PageSpeed Insights và Lighthouse để kiểm tra CLS của bạn và tìm cách cải thiện nó.

Cải thiện CLS có thể giúp bạn cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web của mình, tăng thứ hạng tìm kiếm và thu hút nhiều khách hàng hơn.

First Input Delay (FID)

First Input Delay (FID) là một chỉ số hiệu suất trang web đo lường thời gian cần thiết cho trang web phản hồi sau khi người dùng thực hiện thao tác đầu tiên, chẳng hạn như nhấp vào liên kết, nhấn nút hoặc nhập văn bản vào trường.

FID là một trong ba Core Web Vitals, được Google coi là các chỉ số quan trọng nhất để đo lường trải nghiệm người dùng trên web. Các chỉ số Core Web Vitals khác là Largest Contentful Paint (LCP) và Cumulative Layout Shift (CLS).

Một FID tốt là dưới 100 mili giây. Nếu FID của bạn cao hơn 100 mili giây, người dùng có thể cảm thấy khó chịu và có thể rời khỏi trang web của bạn.

FID - First Input Delay (Thời gian phản hồi khi nhập liệu lần đầu): Đo lường thời gian mà trang web mất để phản hồi sau khi người dùng thực hiện một tương tác đầu tiên, chẳng hạn như nhấn vào một liên kết hoặc nút.
FID – First Input Delay (Thời gian phản hồi khi nhập liệu lần đầu): Đo lường thời gian mà trang web mất để phản hồi sau khi người dùng thực hiện một tương tác đầu tiên, chẳng hạn như nhấn vào một liên kết hoặc nút.

Có một số điều bạn có thể làm để cải thiện FID của mình, bao gồm:

 • Tối ưu hóa hình ảnh của bạn
 • Sử dụng các tệp hình ảnh có kích thước nhỏ hơn
 • Tải các tệp hình ảnh theo cách trì hoãn
 • Sử dụng JavaScript và CSS hiệu quả hơn
 • Tối ưu hóa bố cục trang web của bạn
 • Sử dụng các công cụ như Google PageSpeed Insights và Lighthouse để kiểm tra FID của bạn và tìm cách cải thiện nó.

Dưới đây là một số ví dụ về FID xấu:

 • Trang web tải chậm với nhiều hình ảnh lớn
 • Trang web có nhiều JavaScript và CSS không cần thiết
 • Trang web có bố cục phức tạp

Dưới đây là một số ví dụ về FID tốt:

 • Trang web có hình ảnh được tối ưu hóa
 • Trang web tải nhanh với ít JavaScript và CSS
 • Trang web có bố cục đơn giản

Một số cách cụ thể để cải thiện FID bao gồm:

 • Sử dụng các tệp hình ảnh có kích thước nhỏ hơn và sử dụng hình ảnh WebP thay vì JPEG hoặc PNG.
 • Tải các tệp hình ảnh theo cách trì hoãn, nghĩa là chỉ tải chúng khi cần thiết.
 • Sử dụng JavaScript và CSS hiệu quả hơn, chẳng hạn bằng cách sử dụng các tệp nhỏ hơn và tối ưu hóa mã của bạn.
 • Tối ưu hóa bố cục trang web của bạn, chẳng hạn bằng cách sử dụng các lưới và các phần tử có chiều rộng và chiều cao cố định.
 • Sử dụng các công cụ như Google PageSpeed Insights và Lighthouse để kiểm tra FID của bạn và tìm cách cải thiện nó.

Cải thiện FID có thể giúp bạn cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web của mình, tăng thứ hạng tìm kiếm và thu hút nhiều khách hàng hơn.

Những chỉ số Core Web Vitals khác

Ngoài ba Core Web Vitals, còn có một số số liệu hiệu suất khác mà các chủ sở hữu trang web có thể theo dõi để cải thiện trải nghiệm người dùng và thứ hạng tìm kiếm của họ. Một số số liệu hiệu suất phổ biến bao gồm:

 • Thời gian tải trang: Đây là thời gian cần thiết cho trang web tải hoàn toàn. Một trang web tải nhanh hơn sẽ có nhiều khả năng giữ chân người dùng và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.
 • Thời gian đến byte đầu tiên (TTFB): Đây là thời gian cần thiết để trang web phản hồi yêu cầu của người dùng. Một TTFB nhanh hơn sẽ cải thiện trải nghiệm người dùng và giúp trang web xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm.
 • Tỷ lệ thoát: Đây là số phần trăm người dùng rời khỏi trang web sau khi chỉ xem một trang. Một tỷ lệ thoát cao có thể là dấu hiệu của một trang web tải chậm hoặc khó sử dụng.
 • Tỷ lệ chuyển đổi: Đây là số phần trăm người dùng thực hiện một hành động mong muốn, chẳng hạn như mua hàng hoặc đăng ký nhận bản tin. Một tỷ lệ chuyển đổi cao hơn có thể là dấu hiệu của một trang web hiệu quả và hấp dẫn.

Các chủ sở hữu trang web có thể sử dụng các công cụ như Google PageSpeed Insights và Lighthouse để theo dõi các số liệu hiệu suất của họ và tìm cách cải thiện chúng.

Dưới đây là một số mẹo để cải thiện hiệu suất trang web của bạn:

 • Tối ưu hóa hình ảnh của bạn: Sử dụng các tệp hình ảnh có kích thước nhỏ hơn và sử dụng hình ảnh WebP thay vì JPEG hoặc PNG.
 • Tải các tệp hình ảnh theo cách trì hoãn: Chỉ tải các tệp hình ảnh khi cần thiết.
 • Sử dụng JavaScript và CSS hiệu quả hơn: Sử dụng các tệp nhỏ hơn và tối ưu hóa mã của bạn.
 • Tối ưu hóa bố cục trang web của bạn: Sử dụng các lưới và các phần tử có chiều rộng và chiều cao cố định.
 • Tải các tài nguyên không cần thiết theo cách trì hoãn: Chỉ tải các tài nguyên không cần thiết khi cần thiết.
 • Sử dụng các công cụ tối ưu hóa hiệu suất trang web: Sử dụng các công cụ như Google PageSpeed Insights và Lighthouse để kiểm tra hiệu suất trang web của bạn và tìm cách cải thiện nó.

Cải thiện hiệu suất trang web của bạn có thể giúp bạn cải thiện trải nghiệm người dùng, tăng thứ hạng tìm kiếm và thu hút nhiều khách hàng hơn.

Tại sao Core Web Vitals quan trọng trong SEO

Như đã thông tin từ giữa tháng 06 năm 2021, Google Search Central đã công bố rằng Core Web Vitals sẽ được tích hợp vào quá trình đánh giá và xếp hạng trang web trong kết quả tìm kiếm. Sự xuất hiện của Core Web Vitals trong hệ thống xếp hạng này nhằm mục tiêu cải thiện trải nghiệm của người dùng khi tìm kiếm thông tin trên Google.

Core Web Vitals là một chỉ số nhằm đánh giá trải nghiệm người dùng quan trọng mà Google áp dụng để đánhg giá chất lượng một Website
Core Web Vitals là một chỉ số nhằm đánh giá trải nghiệm người dùng quan trọng mà Google áp dụng để đánhg giá chất lượng một Website

Một trong những vấn đề quan trọng của việc tối ưu hóa trang web là thời gian tải trang. Thời gian tải trang kéo dài có thể khiến bạn mất cơ hội tiếp cận các khách hàng tiềm năng. Đó chính là lý do tại sao chúng ta cần thực hiện tối ưu hóa liên quan đến tốc độ và hiệu suất của trang web.

Tuy nhiên, một số chuyên gia SEO tập trung quá nhiều vào việc tối ưu hóa hiệu suất kỹ thuật cho trang web mà quên mất đi điểm quan trọng khác, đó là trải nghiệm thực sự của người dùng khi họ truy cập trang web của bạn.

Để minh họa, một cách để tăng tốc độ tải trang là giảm kích thước của hình ảnh. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là đảm bảo rằng sau khi hình ảnh được tải nhanh chóng, chúng vẫn hiển thị một cách rõ ràng và sắc nét trên trang web. Có một số trường hợp người dùng có thể không đọc được thông tin trong hình ảnh, và điều này ảnh hưởng đến trải nghiệm của họ.

Những chi tiết nhỏ có vẻ không quan trọng, nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm của người dùng. Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào tốc độ tải trang không đủ để đánh giá một trải nghiệm người dùng tốt. Với bộ chỉ số Core Web Vitals, chúng ta có một hệ thống chuẩn xác để đánh giá trải nghiệm thực sự của người dùng khi họ truy cập trang web.

Có một số lý do chính khiến Core Web Vitals quan trọng trong SEO:

 • Trải nghiệm người dùng là yếu tố quan trọng đối với Google. Google muốn cung cấp cho người dùng trải nghiệm tìm kiếm tốt nhất có thể. Các trang web có Core Web Vitals tốt sẽ tải nhanh hơn, tương tác tốt hơn và có bố cục ổn định hơn, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thông tin họ cần và có trải nghiệm tốt hơn khi truy cập trang web.
 • Core Web Vitals có liên quan đến xếp hạng tìm kiếm. Google đã xác nhận rằng Core Web Vitals là một trong những yếu tố xếp hạng trong kết quả tìm kiếm của họ. Điều này có nghĩa là các trang web có Core Web Vitals tốt sẽ có nhiều khả năng được xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm, tiếp cận được nhiều người dùng hơn.
 • Người dùng có xu hướng tương tác nhiều hơn với các trang web có Core Web Vitals tốt. Một nghiên cứu của Google cho thấy các trang web có Core Web Vitals tốt có tỷ lệ nhấp chuột cao hơn và thời gian trên trang dài hơn. Điều này có nghĩa là các trang web có Core Web Vitals tốt sẽ có nhiều khả năng được người dùng tương tác nhiều hơn, từ đó dẫn đến nhiều cơ hội chuyển đổi hơn.

Như vậy, Core Web Vitals là một yếu tố quan trọng đối với SEO. Các trang web có Core Web Vitals tốt sẽ có nhiều khả năng được xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm, tiếp cận được nhiều người dùng hơn và có nhiều cơ hội chuyển đổi hơn.

Kết luận

Core Web Vitals là một yếu tố quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất trang web của bạn và đảm bảo bạn có thứ hạng tốt trên Google. Bằng cách tuân thủ các nguyên tắc và thực hiện các biện pháp tối ưu hóa, bạn có thể đạt được trải nghiệm tốt nhất cho người dùng của mình và đồng thời cải thiện vị trí của mình trong kết quả tìm kiếm. Hãy bắt đầu cải thiện hiệu suất trang web của bạn ngay hôm nay để đảm bảo bạn không bị tụt hạng trên Google.

4.5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời