100 Social Entity

Social Profile Links trong SEO là các liên kết trỏ từ website của bạn đến các trang mạng xã hội khác, chẳng hạn như Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, YouTube, v.v. Việc liên kết đến các trang mạng xã hội này có thể giúp tăng cường sự hiện diện của thương hiệu của bạn trên mạng xã hội và cải thiện sự tương tác với khách hàng.

0899478838