[Hỏi đáp] Bán hàng online có cần đăng ký kinh doanh không?

Bạn đang bán hàng online hoặc bạn đang sắp sửa bán hàng online và vẫn....