Phân khúc thị trường mục tiêu của TH True Milk

TH True Milk đã trở thành thương hiệu sữa hàng đầu tại Việt Nam, cũng....