Phiếu báo phát là gì? Làm mất phiếu báo phát phải làm sao?

Khi bạn gửi hàng hoá hay bưu phẩm tại Bưu điện, Viettel Post hay các....